«ΣΠΑΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΝΟΥΔΗ

Η Κατερίνα Χανδρινού διαβάζει τον «Σπασμό» του Δημήτρη Τανούδη, ένα πεζό κείμενο «σπασμικό» τόσο κατά περιεχόμενο όσο και κατά την εκφορά του.