ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ EX-LIBRIS: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Ποιήματα σύγχρονων ποιητών και ex libris εμπνευσμένα από τις γυναίκες της Οδύσσειας: η Πηνελόπη, η Κίρκη, η Ναυσικά, οι Καλυψώ και οι Σειρήνες.