ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ο Γιάννης Καλογερόπουλος διαβάζει τους «Παράξενους μετανάστες της Ανατολής» του Τύμπορ Τάρντος, ιστορίες ανθρώπων που εγκλωβισμένοι στο Τραισκίρχεν αναζητούν άσυλο.